MTÜ juhtimine

 

MTÜ juhtimine joonis

NÕUKOGU LIIKMED

1) Andres Kesker, Electrolux Eesti AS – soojusvahetusseadmete kategooria

2) Heiki Mölder, Sandmani Grupi AS – ekraanide, kuvarite kategooria

3) Adam Leemet, Elko Grupa AS- ekraanide, kuvarite kategooria

4) Marju Ude, Overall Eesti AS – suurte seadmete katergooria

5) Anti Kuiv, F9 Distribution Baltics UAB – väikeste seadmete katergooria

6) Kristy Valgma-Antsmäe, Ensto Ensek AS – väikeste seadmete kategooria

7) Tarmo Niineste, ALSO Eesti AS- väikeste ITK seadmete katergooria

 

JUHATUS

Aivar Kaas