MTÜ juhtimine

MTÜ juhtimine joonis

NÕUKOGU LIIKMED

1. Aivar Kaas, Whirlpool Eesti OÜ- soojusvahtusseadmete kategooria

2. Andres Kesker, Electrolux Eesti AS – soojusvahetusseadmete kategooria

3. Heiki Mölder, Sandmani Grupi AS – ekraanide, kuvarite kategooria

4. Adam Leemet, Elko Grupa AS- ekraanide, kuvarite kategooria

5. Marju Ude, Overall Eesti AS – suurte seadmete katergooria

6. Anti Kuiv, F9 Distribution Baltics UAB – väikeste seadmete katergooria

7. Tarmo Niineste, ALSO Eesti AS- väikeste ITK seadmete katergooria

JUHATUS

Kristy Valgma-Antsmäe