MTÜ juhtimine

MTÜ juhtimine joonis

NÕUKOGU LIIKMED

1. Aivar Kaas, Whirlpool Eesti OÜ- soojusvahetusseadmete kategooria

2. Heiki Mölder, Sandmani Grupi AS – ekraanide, kuvarite kategooria

3. Adam Leemet, Elko Grupa AS- ekraanide, kuvarite kategooria

4. Marju Ude, Overall Eesti AS – suurte seadmete katergooria

5. Anti Kuiv, F9 Distribution Baltics UAB – väikeste seadmete katergooria

6. Tarmo Niineste, ALSO Eesti AS- väikeste ITK seadmete katergooria

JUHATUS

Kristy Valgma-Antsmäe