Organisatsioonist

MTÜ EES-Ringlus on loodud elektri- ja elektroonikaseadmete ning patareide ja akude tootmise ja müügiga tegelevate ettevõtjate poolt neil lasuvate tootjavastutuse kohustuste täitmiseks. Ühing loodi 16.02.2005 28 EE-seadmete tootjate/maaletoojate poolt.

Ühingu eesmärgiks on:

MTÜ EES-Ringlus asutamine oli üheks EES-RINGLUS PROJEKT peaülesandeks.