Projekti tegevused

1. Tootjavastutusorganisatsiooni (TVO) loomine
1.1. Kõikide tootjate kaardistamine
1.2. TVOde ja sarnaste projektide võrdlus
1.3. Kohtumised tootjatega
1.4. Seminar-infopäevade läbiviimine
1.5. TVO struktuuri ja põhikirja projekti koostamine + tutvustamine
1.6. Liikmeksastumise lepingu projekti väljatöötamine + tutvustamine
1.7. Liikmete vastuvõtu korraldamine

2. Regulaarne EES jäätmete teema seire (EU, Baltikum, Eesti)

3. EES jäätmete transpordi ja töötlemise (T&T) korraldamine
3.1. Kvalifitseeritud transportijate ja töötlejate kaardistamine
3.2. Kohtumised potentsiaalsete T&T allhankijatega
3.3. Hinnapäringud, pakkumiste läbivaatus, lepingute sõlmimine

4. EES jäätmete jäätmetekitajalt vastuvõtmise korraldamine
4.1. KOV-le projekti ja TVO ülesande tutvustus + koostöövõimalused
4.1.1. Koostöölepingute ettevalmistamine
4.1.2. Koostöölepingute sõlmimine KOV-ga
4.2. Turustajatele projekti ja TVO ülesande tutvustus + koostöövõimalused
4.2.1. Koostöölepingute ettevalmistamine
4.2.2. Koostöölepingute sõlmimine turustajatega

5. Andmehalduse, statistika, aruandluse korraldamine
5.1. Andmete kogumise kriteeriumide selgitamine ja korra väljatöötamine
5.2. IT lahenduse prototüübi valmistamine ja katsetamine
5.3. Tulemuste analüüs peale katsetamisi, ettepanekud

6. Pilootprojekt
6.1. Läbirääkimised KOV-ga kus piloot toimub, kogumispunktide määramine
6.2. Operaatoritega läbirääkimised ja lepingu sõlmimine
6.3. Kogumispunktide teenindamine valitud operaatori poolt
6.3.1. Kogumisvahendite laenutamine
6.3.2. EES jäätmete äravedu kogumispunktidest
6.3.3. EES jäätmete eeltöötlus
6.3.4. EES jäätmete ümbertöötlus
6.3.5. Kogumispunkti mehitamine
6.4. Pilootprojekti seire

7. Avalikkuse teavitamine projektist
7.1. Pressiteated
7.2. Trükireklaam
7.3. Kodulehekülje loomine