tagasi

Pressiteade: EucoLight 2022 konverents Leuvenis

Brüssel, 13. mai 2022

Pärast kaheaastast edasilükkamist said 60 delegaati 19-st valgustite elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete tootjavastutusorganisatsioonist lõpuks kokku EucoLighti iga-aastasel konverentsil Leuvenis, mille võõrustajaks oli Belgia EucoLighti liige Recupel. Sel aastal oli konverents ka veebis kättesaadav liikmetele, kes ei saanud Belgiasse kohale tulla. Päevakorras olid tähtsal kohal: elektri- ja elektroonikaseadmete (EEE) ja elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete (WEEE) õiguslik raamistik, lampide ringlussevõtus toimuv areng, laiendatud tootjavastutuse vastavus ja veebimüük, valgustusseadmete ringmajandus, kliimamuutuste leevendamine ja parimate tavade jagamine EucoLighti liikmete poolt.

Delegaatidele tutvustati ka välisesinejate seisukohti: Rafael Jordan (Fraunhofer IZM), Christine Verkinderen (INDAVER), Julian Rinfret (Balcan Technologies), Arnaud Parenty (Lavoisier Circular Transition), Tom Van Troyen (Ovam), Star Molteno (Eunomia) ja Michele Galatola (Euroopa Komisjon, DG GROW) .

Uusim teave asjakohaste õigusaktide kohta, mis mõjutavad valgustusseadmeid ja nende kasutusiga – LightingEurope’i ja EucoLighti peasekretärid tutvustasid liikmetele valgustusseadmeid ja nende kasutusea lõppu mõjutavaid õigusakte, mis hõlmavad muu hulgas otsuseid RoHS-i erandite kohta, jäätmete raamdirektiivi ja WEEE-direktiivi ülevaateid ning digiteenuste seadust.

Viimased edusammud valgustuseadmete ringlussevõtu, materjalide taaskasutatavuse, tegevustega seotud läbimurde, töötlemiskeskustes toimuva sortimise ja tehisintellekti kasutamise vallas – konverentsil räägiti sellest, kuidas teatud tüüpi tehnoloogia kasutamine võib aidata valgustusseadmete sortimist ja ringlussevõttu ning elektri- ja elektroonikaseadmete proovide võtmist efektiivsemaks muuta. Näidetena toodi muu hulgas esile elektromagnetiline induktsioon ja tehisintellekt.

Parimate tavade jagamine – esindajad ettevõtetest Ambilamp (Hispaania), Ecolamp (Itaalia), Ecosystem (Prantsusmaa), Ekolamp (Tšehhi Vabariik), Elretur (Taani), Lightcycle (Saksamaa), LightRec (Holland), Recolight (Ühendkuningriik) ja Recupel (Belgia) tutvustasid oma kogemusi erinevates valdkondades. Näiteks edukad teadlikkuse tõstmise ja turunduskampaaniad valgustusseadmete kogumise ja ringlussevõtu suurendamiseks, edukas huvirühmade kaasamine, laiendatud tootjavastutuse olukord nende riikides ja isegi nutika konteineri projekt.

Free-riding veebis – liikmed said ülevaate seadusandlikest algatustest, mida on tehtud mitte ainult ELi, vaid ka riiklikul tasandil, et tegeleda mittevastavate toodete veebimüügi probleemiga, eelkõige olemasolevas tootjavastutusorganisatsioonis registreerimata jätmisega. Huvitav oli kuulda erinevatest poliitikavalikutest Euroopa Komisjoni konsultandilt Eunomialt.

Ringmajanduse ja kliimamuutuste leevendamine – liikmetel oli võimalus kuulda, kuidas valgustusseadmete elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete vastavuskavad saavad reageerida kliimakriisile, ning arutada tootjavastutusorganisatsioonide rolli jäätmetekke vältimises, ümbertöötlemises ja taaskasutamises.

Jätkusuutliku toote algatus – Euroopa Komisjoni DG GROW esindaja tutvustas konverentsil ka jätkusuutliku toote algatust ja digitaalse tootepassi rolli, mille tulemusel suureneb tooteteave, mis puudutab jätkusuutlikkust.

Sotsiaalmeedia – võttes arvesse sotsiaalmeedia olulisust, on EucoLighti Marcomi töörühm tutvustanud sotsiaalmeedia arengut, tulevikusuundumusi ja soovitusi, kuidas parandada liikmete kohalolekut sotsiaalmeedias, et suurendada ringlussevõttu ja kogumist.

Kui soovite konverentsil räägitu kohta rohke teada saada, külastage EucoLighti veebisaiti, kus on saadaval ka mõned konverentsimaterjalid.

EucoLight

EucoLight on Euroopa lampide ja valgustite elektri- ja elektroonikaseadmetest (ehk elektroonikaromudest) tekkinud jäätmete kogumise ja ringlussevõtu organisatsioonide ühendus. EucoLight tegeleb oma liikmete nimel kõigega, mis on seotud elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete direktiivi ning elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete kogumist ja ringlussevõttu puudutavate õigusaktide ja standarditega. Selle liikmed koguvad ja taaskasutavad kokku 80% lambijäätmetest, mis on kogutud 18 riigis, kus nad tegutsevad. EucoLight on Euroopa elektroonikaromude vastavuskavade esindaja, mis on spetsialiseerunud elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete kogumise ja ringlussevõtu juhtimisele; töötatakse selle nimel, et valgustustoodete ringmajandus saaks tõesti teoks. EucoLightil on 19 tootjavastutusorganisatsioonist (PRO) liiget: AMBILAMP (Hispaania); Appliances Recycling SA (Kreeka); Ecolamp (Itaalia); Ecosystem (Prantsusmaa); ESS-Ringlus (Eesti); Ekolamp s.r.o. (Tšehhi Vabariik); Ekolamp Slovakkia; Electrão (Portugal); Electro-Coord (Ungari); ElektroEko (Poola); Elretur (Taani); FLIP (Soome); Lightcycle (Saksamaa); LightRec (Holland); Recolamp (Rumeenia); Recolight (Ühendkuningriik); Recupel (Belgia); UFH (Austria), ZEOS (Sloveenia) ja üks sidusliige LightingEurope. 2015. aasta keskel asutatud EucoLight on asunud kiiresti asjaomaste sidusrühmadega konstruktiivsesse dialoogi, et pakkuda eksperditeadmisi valgustustoodete elektroonikaromude juhtimise ja töötlemise valdkonnas ning edendada laiendatud tootjavastutuskavade positiivset rolli keskkonnas ja ühiskonnas.

Lisateabe saamiseks külastage EucoLighti veebisaiti www.eucolight.org, jälgige EucoLighti Twitteris (@EucoLight) või võtke ühendust peasekretäri Marc Guiraud’ga ( marc.guiraud@eucolight.org ).