EES-jäätmed

Vastavalt Keskkonnaministri 22. juuli 2013.a. määrusele nr 57 on tootja kohustatud, koostöös turustajatega, teavitama tarbijaid turustajate müügikohtade kaudu müügikohale lähimatest EES-jäätmete tagastamiskohtadest.

Alljärgnevalt leiate maakondade lõikes MTÜ EES-Rinlgus poolt koostatud infolehed tarbijatele EES-jäätmete tagastamiskohtade osas:

EES-jäätmete tagasivõtu teade Harjumaal, 29.01.2013

EES-jäätmete tagasivõtu teade Tartumaal, 29.01.2013

EES-jäätmete tagasivõtu teade Pärnumaal, 31.01.2013

EES-jäätmete tagasivõtu teade Ida-Virumaal, 29.01.2013

EES-jäätmete tagasivõtu teade Lääne-Virumaal, 31.01.2013

EES-jäätmete tagasivõtu teade Järvamaal, 29.01.2013

EES-jäätmete tagasivõtu teade Raplamaal, 31.01.2013

EES-jäätmete tagasivõtu teade Jõgevamaal, 29.01.2013

EES-jäätmete tagasivõtu teade Viljandimaal, 31.01.2013

EES-jäätmete tagasivõtu teade Valgamaal, 31.01.2013

EES-jäätmete tagasivõtu teade Põlvamaal, 31.01.2013

EES-jäätmete tagasivõtu teade Võrumaal, 31.01.2013

EES-jäätmete tagasivõtu teade Läänemaal, 31.01.2013

EES-jäätmete tagasivõtu teade Saaremaal, 31.01. 2013

EES-jäätmete tagasivõtu teade Hiiumaal, 31.01.2013