Patareid ja akud

Millised on patarei ja aku turustaja kohustused?

Patarei ja aku turustaja on kohustatud oma müügikohas tasuta tagasi võtma turustatava patarei või akuga sama liiki patareist või akust tekkinud jäätmed, sõltumata sellest, kas kasutaja kavatseb osta uue patarei või aku või mitte, välja arvatud mootorsõiduki patarei või aku, mis on oluliselt saastunud või lekib.

Turustajal on õigus nõuda tootjalt, et see varustaks teda patarei- ja akujäätmete vastuvõtuks vajaliku kogumismahutiga.