Seadmete kategooriad

Elektri- ja elektroonikaseadmed jaotatakse Vabariigi Valitsuse 20. aprilli 2009 määruse nr 65 järgi 10 kategooriaks:

1. Suured kodumasinad
2. Väikesed kodumasinad
3. IT- ja telekommunikatsiooniseadmed
4. Tavatarbijale määratud seadmed
5. Valgustusseadmed
6. Elektri- ja elektrontööriistad ( va suured paiksed tööstuslikud tööriistad)
7. Mänguasjad, vaba aja ja spordivahendid
8. Meditsiiniseadmed (va kõik implatandid ja nakatanud tooted)
9. Seire- ja valveseadmed
10. Automaadid

Organisatsiooni ülesannete hulka kuulub ka patareide ja akude kokkukogumise ja nende taaskasutamise või kõrvaldamise korraldamine.