Lepingud

Kuidas on reguleeritud koostöö EES-Ringluse ja KOV vahel?
Lühidalt – koostöö aluseks on ühiste kavatsuste protokoll või koostööleping. Me oleme kasutanud mõlemaid variante. See sõltub KOV suurusest ja kui suurel määral KOV ise korraldab praktikas lahuskogutavate olmejäätmete vastuvõttu jäämejaamade või -punktide kaudu. ÜKP või koostööleping võib olla sõlmitud ka KOV koostöös loodud ja ühishuve esindava piirkondliku jäätmehoolduskeskusega (näiteks Kesk-Eesti JHK, Raplamaa Jäätmehoolduskeskus, vms.)

Ühiste kavatsuste protokoll

Huvitatutel palume pöörduda meie poole ÜKP sõlmimiseks info@eesringlus.ee